* Jeśli tekst jest niewidoczny kliknij w strzałkę lub poczekaj chwilę

"Szkoła widzenia" zawiera zestaw gier i interaktywnych zabaw edukacyjnych, tłumaczących zjawiska związane z szeroko rozumianym widzeniem. Z jednej strony program omawia zagadnienia dotyczące widzenia i doświadczania rzeczywistości, z drugiej porusza problemy tworzenia obrazów i ich interpretowania. Zespoły zagadnień wchodzące w pole zainteresowań „Szkoły widzenia” otaczane są interesującymi kontekstami, pozwalającymi lepiej zrozumieć omawiane zjawiska. Interdyscyplinarne podejście łączy optykę, psychologię, wiedzę kulturową oraz specjalistyczne informacje ze świata technologii. Podstawową zasadą na jakiej oparta została „Szkoła widzenia” to: uczenie przez pobudzanie wyobraźni i zabawę. „Szkoła widzenia” jest kolejnym etapem upowszechniania i promocji zbiorów MHF dokonywanym dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach WPR Kultura+